Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Joonas Tyystjärvi
Jan-Krister Helenius
Laura Avram
Teemu Rovio
Joel Kouvonen
Jerry Savo
Antti Soukka
Saammal Morottaja
Tero Säntti
Aapo Niitamo
Jouni Luoma
Heikki Lainela
Elias Haviola
Matias Virsu
Mika Grönroos
Tuukka Muroke
Jaakko Virtanen
Teppo Repo
Matti Parviainen
Lumi Pakkanen
Valtteri Huttunen
Tuomo Komulainen
Vilka Sipilä
Toni Vihermäki
Osmo Tikkala
Valentin Soloviev
J-P Tyni
Jouni Valkonen
Reko Määttä
Jussi Suojanen
Johanna Tuominen
Pekka Rantala
Teemu Suutari
Niko Ekilä
Olli Koskivaara
Leo Partanen
Hanno Vainio
Mikko Nieminen
Thomas Gaebler
Kim Grönholm
Harri Laaksonen
Oskari Tuomela
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Arttu Lehtovaara
Markku Lumijärvi
Tapio Peltonen
Jukka Siltala
Toni Nummela
Johan Kopra
Maiju Kähärä
Jaakko Huokkola
Nina Pekkarinen
Ville Haikonen
Isto Lankinen
Tero Torppa
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Ann-Sofi Österberg
Pekka Tuomisto
Ruxandra Atanasiu
Kimmo Pelkonen
Tommi Sinervo
Eemeli Tuomisto
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.