Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Jan-Krister Helenius
Joonas Tyystjärvi
Laura Avram
Teemu Rovio
Jerry Savo
Antti Soukka
Tero Säntti
Aapo Niitamo
Saammal Morottaja
Jaakko Virtanen
Jouni Luoma
Joel Kouvonen
Heikki Lainela
Tuomo Komulainen
Elias Haviola
Matias Virsu
Matti Parviainen
Teppo Repo
Tuukka Muroke
Lumi Pakkanen
Valtteri Huttunen
Osmo Tikkala
Jouni Valkonen
Vilka Sipilä
Toni Vihermäki
Valentin Soloviev
J-P Tyni
Mika Grönroos
Johanna Tuominen
Jussi Suojanen
Reko Määttä
Niko Ekilä
Pekka Rantala
Teemu Suutari
Olli Koskivaara
Leo Partanen
Hanno Vainio
Nikola Tsarigradski
Mikko Nieminen
Kim Grönholm
Thomas Gaebler
Harri Laaksonen
Oskari Tuomela
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Markku Lumijärvi
Arttu Lehtovaara
Tapio Peltonen
Toni Nummela
Jukka Siltala
Johan Kopra
Maiju Kähärä
Nina Pekkarinen
Jaakko Huokkola
Artturi Hämäläinen
Tero Torppa
Isto Lankinen
Ville Haikonen
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Ann-Sofi Österberg
Pekka Tuomisto
Ruxandra Atanasiu
Kimmo Pelkonen
Tommi Sinervo
Eemeli Tuomisto
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.