Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Joonas Tyystjärvi
Laura Avram
Jan-Krister Helenius
Teemu Rovio
Tuomo Komulainen
Jerry Savo
Antti Soukka
Tero Säntti
Saammal Morottaja
Aapo Niitamo
Jouni Luoma
Joel Kouvonen
Heikki Lainela
Elias Haviola
Jaakko Virtanen
Matias Virsu
Teppo Repo
Matti Parviainen
Tuukka Muroke
Lumi Pakkanen
Valtteri Huttunen
Osmo Tikkala
Vilka Sipilä
Toni Vihermäki
Jouni Valkonen
Mika Grönroos
J-P Tyni
Valentin Soloviev
Johanna Tuominen
Reko Määttä
Jussi Suojanen
Pekka Rantala
Niko Ekilä
Teemu Suutari
Olli Koskivaara
Leo Partanen
Hanno Vainio
Mikko Nieminen
Thomas Gaebler
Kim Grönholm
Nikola Tsarigradski
Harri Laaksonen
Oskari Tuomela
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Markku Lumijärvi
Arttu Lehtovaara
Tapio Peltonen
Jukka Siltala
Toni Nummela
Johan Kopra
Maiju Kähärä
Jaakko Huokkola
Nina Pekkarinen
Artturi Hämäläinen
Isto Lankinen
Tero Torppa
Ville Haikonen
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Pekka Tuomisto
Ann-Sofi Österberg
Ruxandra Atanasiu
Kimmo Pelkonen
Eemeli Tuomisto
Tommi Sinervo
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.