Turkusarja

Näytä pelimäärät:

Kausi


Antti Soukka1521
Jouni Valkonen1195
Johanna Tuominen1090
Tuomo Komulainen804
Ville Haikonen699
Jesse Savo666
Jaakko Virtanen545
Niko Ekilä506
Tuukka Muroke417
Joel Kouvonen262
Pekka Rantala239
Mikko Nieminen237
Lumi Pakkanen226
Olli Koskivaara213
Johan Kopra202
Vilka Sipilä195
Valentin Soloviev176
Mika Grönroos169
Toni Vihermäki166
Valtteri Huttunen160
Joonas Tyystjärvi151
Toni Nummela144
Elias Haviola138
Jan-Krister Helenius120
Teemu Rovio106
Aapo Niitamo103
Nina Pekkarinen98
Kim Grönholm83
Teemu Suutari75
Matti Parviainen68
Jerry Savo59
Tero Säntti52
Osmo Tikkala43
Maiju Kähärä43
Markku Lumijärvi36
Pekka Tuomisto34
Matias Virsu32
Kimmo Pelkonen31
J-P Tyni27
Saammal Morottaja24
Jukka Siltala19
Reko Määttä18
Sami Kalmi18
Eemeli Tuomisto18
Joni Selinheimo17
Lassi Loijas16
Thomas Gaebler15
Hanno Vainio12
Kalle Saari11
Jouni Luoma10
Tapio Peltonen10
Jussi Suojanen9
Eero Laaksonen8
Teppo Repo8
Heikki Lainela7
Laura Avram5
Arttu Lehtovaara4
Isto Lankinen4
Tommi Sinervo4
Tommi Harjula3
Leo Partanen2
Tero Torppa2
Oskari Tuomela1
Markus Koivisto1
Stefan Johansson1
Ruxandra Atanasiu1
Ann-Sofi Österberg1
Harri Laaksonen0
Jaakko Huokkola0