Turkusarja

Näytä pelimäärät:

Kausi


Antti Soukka1514
Jouni Valkonen1193
Johanna Tuominen1080
Tuomo Komulainen798
Ville Haikonen695
Jesse Savo666
Jaakko Virtanen543
Niko Ekilä499
Tuukka Muroke411
Joel Kouvonen262
Pekka Rantala239
Mikko Nieminen237
Lumi Pakkanen226
Olli Koskivaara213
Johan Kopra197
Vilka Sipilä195
Valentin Soloviev176
Mika Grönroos166
Toni Vihermäki166
Valtteri Huttunen160
Joonas Tyystjärvi151
Toni Nummela144
Elias Haviola138
Jan-Krister Helenius120
Teemu Rovio106
Aapo Niitamo103
Nina Pekkarinen98
Kim Grönholm83
Teemu Suutari75
Matti Parviainen68
Jerry Savo59
Tero Säntti51
Osmo Tikkala43
Maiju Kähärä42
Markku Lumijärvi36
Pekka Tuomisto34
Matias Virsu32
Kimmo Pelkonen31
J-P Tyni27
Saammal Morottaja24
Jukka Siltala19
Reko Määttä18
Eemeli Tuomisto18
Sami Kalmi18
Joni Selinheimo17
Lassi Loijas15
Thomas Gaebler15
Hanno Vainio12
Kalle Saari11
Tapio Peltonen10
Jouni Luoma10
Jussi Suojanen9
Eero Laaksonen8
Teppo Repo8
Heikki Lainela7
Laura Avram5
Arttu Lehtovaara4
Tommi Sinervo4
Isto Lankinen4
Tommi Harjula3
Leo Partanen2
Tero Torppa2
Ruxandra Atanasiu1
Stefan Johansson1
Ann-Sofi Österberg1
Markus Koivisto1
Harri Laaksonen0
Jaakko Huokkola0