Turkusarja

Näytä pelimäärät:

Kausi


Antti Soukka1476
Jouni Valkonen1162
Johanna Tuominen1027
Tuomo Komulainen757
Ville Haikonen684
Jesse Savo663
Jaakko Virtanen519
Niko Ekilä466
Tuukka Muroke372
Joel Kouvonen262
Pekka Rantala239
Mikko Nieminen236
Lumi Pakkanen226
Olli Koskivaara213
Vilka Sipilä195
Valentin Soloviev176
Toni Vihermäki166
Valtteri Huttunen159
Joonas Tyystjärvi151
Toni Nummela144
Johan Kopra142
Elias Haviola138
Mika Grönroos127
Jan-Krister Helenius120
Teemu Rovio106
Aapo Niitamo99
Nina Pekkarinen98
Kim Grönholm83
Teemu Suutari75
Matti Parviainen68
Jerry Savo57
Tero Säntti50
Osmo Tikkala43
Maiju Kähärä40
Markku Lumijärvi36
Pekka Tuomisto34
Matias Virsu32
Kimmo Pelkonen31
J-P Tyni27
Saammal Morottaja24
Jukka Siltala19
Reko Määttä18
Eemeli Tuomisto18
Sami Kalmi18
Joni Selinheimo17
Lassi Loijas15
Thomas Gaebler15
Hanno Vainio12
Kalle Saari11
Tapio Peltonen10
Jussi Suojanen9
Eero Laaksonen8
Jouni Luoma8
Teppo Repo8
Heikki Lainela7
Laura Avram5
Arttu Lehtovaara4
Tommi Sinervo4
Isto Lankinen4
Tommi Harjula3
Leo Partanen2
Tero Torppa2
Ruxandra Atanasiu1
Stefan Johansson1
Ann-Sofi Österberg1
Markus Koivisto1
Harri Laaksonen0
Jaakko Huokkola0