Turkusarja

Näytä pelimäärät:

Kausi


Antti Soukka1540
Jouni Valkonen1217
Johanna Tuominen1117
Tuomo Komulainen834
Ville Haikonen701
Jesse Savo672
Jaakko Virtanen548
Niko Ekilä511
Tuukka Muroke438
Joel Kouvonen269
Pekka Rantala239
Mikko Nieminen237
Lumi Pakkanen226
Johan Kopra213
Olli Koskivaara213
Vilka Sipilä195
Mika Grönroos188
Valentin Soloviev176
Toni Vihermäki166
Valtteri Huttunen160
Joonas Tyystjärvi151
Toni Nummela144
Elias Haviola138
Jan-Krister Helenius120
Teemu Rovio106
Aapo Niitamo103
Nina Pekkarinen98
Kim Grönholm83
Teemu Suutari75
Matti Parviainen68
Jerry Savo59
Tero Säntti52
Maiju Kähärä43
Osmo Tikkala43
Markku Lumijärvi36
Pekka Tuomisto35
Matias Virsu32
Kimmo Pelkonen32
J-P Tyni27
Saammal Morottaja24
Eemeli Tuomisto19
Jukka Siltala19
Reko Määttä18
Sami Kalmi18
Joni Selinheimo17
Lassi Loijas16
Thomas Gaebler15
Hanno Vainio12
Kalle Saari11
Jouni Luoma10
Tapio Peltonen10
Oskari Tuomela10
Jussi Suojanen9
Teppo Repo8
Eero Laaksonen8
Heikki Lainela7
Laura Avram5
Arttu Lehtovaara4
Isto Lankinen4
Tommi Sinervo4
Tommi Harjula3
Tero Torppa2
Leo Partanen2
Markus Koivisto1
Stefan Johansson1
Ruxandra Atanasiu1
Ann-Sofi Österberg1
Harri Laaksonen0
Jaakko Huokkola0