Turkusarja

Näytä pelimäärät:

Kausi


Antti Soukka1565
Jouni Valkonen1272
Johanna Tuominen1188
Tuomo Komulainen921
Ville Haikonen702
Jesse Savo681
Jaakko Virtanen559
Niko Ekilä537
Tuukka Muroke472
Joel Kouvonen290
Mika Grönroos254
Pekka Rantala239
Mikko Nieminen237
Lumi Pakkanen226
Johan Kopra213
Olli Koskivaara213
Vilka Sipilä195
Valentin Soloviev176
Toni Vihermäki166
Valtteri Huttunen160
Joonas Tyystjärvi151
Toni Nummela144
Elias Haviola138
Jan-Krister Helenius121
Aapo Niitamo106
Teemu Rovio106
Nina Pekkarinen98
Kim Grönholm83
Teemu Suutari75
Matti Parviainen68
Jerry Savo59
Tero Säntti56
Maiju Kähärä46
Osmo Tikkala43
Pekka Tuomisto37
Markku Lumijärvi36
Kimmo Pelkonen32
Matias Virsu32
J-P Tyni27
Saammal Morottaja24
Eemeli Tuomisto20
Jukka Siltala19
Joni Selinheimo19
Reko Määttä18
Sami Kalmi18
Lassi Loijas16
Thomas Gaebler15
Hanno Vainio12
Kalle Saari11
Jouni Luoma10
Oskari Tuomela10
Tapio Peltonen10
Jussi Suojanen9
Teppo Repo8
Eero Laaksonen8
Heikki Lainela7
Laura Avram5
Isto Lankinen4
Arttu Lehtovaara4
Tommi Sinervo4
Tommi Harjula3
Leo Partanen2
Tero Torppa2
Ann-Sofi Österberg1
Stefan Johansson1
Ruxandra Atanasiu1
Markus Koivisto1
Harri Laaksonen0
Jaakko Huokkola0