Turkusarja

Näytä pelimäärät:

Kausi


Antti Soukka1463
Jouni Valkonen1153
Johanna Tuominen1010
Tuomo Komulainen741
Ville Haikonen673
Jesse Savo662
Jaakko Virtanen508
Niko Ekilä453
Tuukka Muroke355
Joel Kouvonen259
Pekka Rantala239
Mikko Nieminen234
Lumi Pakkanen226
Olli Koskivaara213
Vilka Sipilä195
Valentin Soloviev176
Toni Vihermäki166
Valtteri Huttunen159
Joonas Tyystjärvi151
Toni Nummela144
Elias Haviola138
Johan Kopra122
Jan-Krister Helenius120
Mika Grönroos114
Teemu Rovio106
Aapo Niitamo99
Nina Pekkarinen98
Kim Grönholm83
Teemu Suutari75
Matti Parviainen68
Jerry Savo57
Tero Säntti49
Osmo Tikkala43
Maiju Kähärä38
Markku Lumijärvi35
Pekka Tuomisto34
Matias Virsu32
Kimmo Pelkonen31
J-P Tyni27
Saammal Morottaja24
Jukka Siltala19
Eemeli Tuomisto18
Sami Kalmi18
Reko Määttä18
Joni Selinheimo17
Lassi Loijas15
Thomas Gaebler15
Hanno Vainio12
Kalle Saari11
Tapio Peltonen10
Jussi Suojanen9
Eero Laaksonen8
Teppo Repo8
Heikki Lainela7
Laura Avram5
Tommi Sinervo4
Isto Lankinen4
Arttu Lehtovaara4
Tommi Harjula3
Leo Partanen2
Tero Torppa2
Ruxandra Atanasiu1
Stefan Johansson1
Ann-Sofi Österberg1
Markus Koivisto1
Harri Laaksonen0
Jaakko Huokkola0