Turkusarja

Näytä pelimäärät:

Kausi


Antti Soukka1466
Jouni Valkonen1159
Johanna Tuominen1021
Tuomo Komulainen746
Ville Haikonen680
Jesse Savo662
Jaakko Virtanen515
Niko Ekilä460
Tuukka Muroke362
Joel Kouvonen260
Pekka Rantala239
Mikko Nieminen234
Lumi Pakkanen226
Olli Koskivaara213
Vilka Sipilä195
Valentin Soloviev176
Toni Vihermäki166
Valtteri Huttunen159
Joonas Tyystjärvi151
Toni Nummela144
Elias Haviola138
Johan Kopra132
Jan-Krister Helenius120
Mika Grönroos119
Teemu Rovio106
Aapo Niitamo99
Nina Pekkarinen98
Kim Grönholm83
Teemu Suutari75
Matti Parviainen68
Jerry Savo57
Tero Säntti49
Osmo Tikkala43
Maiju Kähärä38
Markku Lumijärvi36
Pekka Tuomisto34
Matias Virsu32
Kimmo Pelkonen31
J-P Tyni27
Saammal Morottaja24
Jukka Siltala19
Eemeli Tuomisto18
Sami Kalmi18
Reko Määttä18
Joni Selinheimo17
Lassi Loijas15
Thomas Gaebler15
Hanno Vainio12
Kalle Saari11
Tapio Peltonen10
Jussi Suojanen9
Eero Laaksonen8
Teppo Repo8
Heikki Lainela7
Laura Avram5
Tommi Sinervo4
Isto Lankinen4
Arttu Lehtovaara4
Tommi Harjula3
Leo Partanen2
Tero Torppa2
Ruxandra Atanasiu1
Stefan Johansson1
Ann-Sofi Österberg1
Markus Koivisto1
Harri Laaksonen0
Jaakko Huokkola0