Turkusarja

Näytä pelimäärät:

Kausi


Antti Soukka1505
Jouni Valkonen1179
Johanna Tuominen1062
Tuomo Komulainen791
Ville Haikonen695
Jesse Savo663
Jaakko Virtanen533
Niko Ekilä494
Tuukka Muroke400
Joel Kouvonen262
Pekka Rantala239
Mikko Nieminen237
Lumi Pakkanen226
Olli Koskivaara213
Vilka Sipilä195
Johan Kopra177
Valentin Soloviev176
Toni Vihermäki166
Valtteri Huttunen160
Mika Grönroos155
Joonas Tyystjärvi151
Toni Nummela144
Elias Haviola138
Jan-Krister Helenius120
Teemu Rovio106
Aapo Niitamo103
Nina Pekkarinen98
Kim Grönholm83
Teemu Suutari75
Matti Parviainen68
Jerry Savo58
Tero Säntti51
Osmo Tikkala43
Maiju Kähärä41
Markku Lumijärvi36
Pekka Tuomisto34
Matias Virsu32
Kimmo Pelkonen31
J-P Tyni27
Saammal Morottaja24
Jukka Siltala19
Reko Määttä18
Eemeli Tuomisto18
Sami Kalmi18
Joni Selinheimo17
Lassi Loijas15
Thomas Gaebler15
Hanno Vainio12
Kalle Saari11
Tapio Peltonen10
Jouni Luoma10
Jussi Suojanen9
Eero Laaksonen8
Teppo Repo8
Heikki Lainela7
Laura Avram5
Arttu Lehtovaara4
Tommi Sinervo4
Isto Lankinen4
Tommi Harjula3
Leo Partanen2
Tero Torppa2
Ruxandra Atanasiu1
Stefan Johansson1
Ann-Sofi Österberg1
Markus Koivisto1
Harri Laaksonen0
Jaakko Huokkola0