Turkusarja

Näytä pelimäärät:

Kausi


Antti Soukka1559
Jouni Valkonen1249
Johanna Tuominen1161
Tuomo Komulainen895
Ville Haikonen702
Jesse Savo676
Jaakko Virtanen558
Niko Ekilä520
Tuukka Muroke460
Joel Kouvonen284
Pekka Rantala239
Mikko Nieminen237
Mika Grönroos233
Lumi Pakkanen226
Johan Kopra213
Olli Koskivaara213
Vilka Sipilä195
Valentin Soloviev176
Toni Vihermäki166
Valtteri Huttunen160
Joonas Tyystjärvi151
Toni Nummela144
Elias Haviola138
Jan-Krister Helenius121
Teemu Rovio106
Aapo Niitamo104
Nina Pekkarinen98
Kim Grönholm83
Teemu Suutari75
Matti Parviainen68
Jerry Savo59
Tero Säntti54
Maiju Kähärä44
Osmo Tikkala43
Markku Lumijärvi36
Pekka Tuomisto35
Kimmo Pelkonen32
Matias Virsu32
J-P Tyni27
Saammal Morottaja24
Jukka Siltala19
Eemeli Tuomisto19
Reko Määttä18
Joni Selinheimo18
Sami Kalmi18
Lassi Loijas16
Thomas Gaebler15
Hanno Vainio12
Kalle Saari11
Jouni Luoma10
Oskari Tuomela10
Tapio Peltonen10
Jussi Suojanen9
Teppo Repo8
Eero Laaksonen8
Heikki Lainela7
Laura Avram5
Isto Lankinen4
Arttu Lehtovaara4
Tommi Sinervo4
Tommi Harjula3
Leo Partanen2
Tero Torppa2
Ann-Sofi Österberg1
Stefan Johansson1
Ruxandra Atanasiu1
Markus Koivisto1
Harri Laaksonen0
Jaakko Huokkola0