Turkusarja

Näytä pelimäärät:

Kausi


Antti Soukka1457
Jouni Valkonen1150
Johanna Tuominen1002
Tuomo Komulainen724
Ville Haikonen671
Jesse Savo662
Jaakko Virtanen499
Niko Ekilä449
Tuukka Muroke348
Joel Kouvonen257
Pekka Rantala236
Mikko Nieminen234
Lumi Pakkanen226
Olli Koskivaara213
Vilka Sipilä195
Valentin Soloviev176
Toni Vihermäki166
Valtteri Huttunen159
Joonas Tyystjärvi151
Toni Nummela144
Elias Haviola138
Jan-Krister Helenius120
Johan Kopra107
Mika Grönroos106
Teemu Rovio106
Aapo Niitamo99
Nina Pekkarinen98
Kim Grönholm83
Teemu Suutari74
Matti Parviainen68
Jerry Savo57
Tero Säntti48
Osmo Tikkala43
Maiju Kähärä38
Pekka Tuomisto34
Markku Lumijärvi34
Matias Virsu32
Kimmo Pelkonen31
J-P Tyni27
Saammal Morottaja24
Eemeli Tuomisto18
Sami Kalmi18
Reko Määttä18
Jukka Siltala17
Joni Selinheimo16
Lassi Loijas15
Thomas Gaebler15
Hanno Vainio12
Kalle Saari11
Tapio Peltonen10
Jussi Suojanen9
Eero Laaksonen8
Teppo Repo8
Heikki Lainela7
Laura Avram5
Tommi Sinervo4
Isto Lankinen4
Arttu Lehtovaara4
Tommi Harjula3
Leo Partanen2
Tero Torppa2
Ruxandra Atanasiu1
Stefan Johansson1
Ann-Sofi Österberg1
Markus Koivisto1
Harri Laaksonen0
Jaakko Huokkola0